Πρόγραμμα Παραστάσεων

Πρόγραμμα Παραστάσεων
03/04
Απρίλιος

Lineup 26

Ζ. Ρούμπος | Α. Σπηλιόπουλος | Χ. Κατσαρίνη | Κ. Μπούρας | Δ. Χριστοφορίδης | guest Παπανικολάου
05/04
Απρίλιος

"Να το φως 5/4"

Λάμπρος Φισφής
2019 PREMISE COMEDY CLUB - ALL rights reserved - Designed by imode.gr